Pl De

Prosument

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup oraz montaż nowych instalacji OZE do produkcji:

  • energii elektrycznej lub,
  • energii elektrycznej oraz ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Dofinansowane instalacje:

Energia elektryczna: systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

Ciepło: źródła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt.


Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł dla osób fizycznych oraz 450 tys. zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.


Szczegółowe warunki dofinansowanie dostępne są w poniższym dokumencie: link

Kontakt

F.U.H TRRREK
ul. Boh. Warszawy 71L
72-200 Nowogard
Telefon: +48 696 443 643
Tel/Fax: +48 91 39 23 887
e-mail: info@trrrek.pl
All Rights Reserved F.U.H TRRREK 2012 projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009 OSI Go3.pl